ZERNINSEE  i  SWINEMOORZerninsee i Swinemoor znajdują się w gminie Garz, niedaleko od granicy z Polską.

Jezioro Zernin powstało po ostatniej epoce lodowcowej. Początkowo miało połączenie z rzeką Świną, jednak zostało oddzielone od niej przez tworzące się wydmy. Na wschód od Zerninsee, bezpośrednio przy jeziorze, rozciąga się torfowisko Swinemoor. Swoją nazwę jezioro przyjęło od osady Sennin, która znajdowała się obok jeziora w XIII-XV wieku.

Około roku 1841 rozpoczęto prace melioracyjne mające na celu osuszyć torfowiska Swinemoor, aby uzykać nowe tereny pod uprawy i wypas bydła. Wody odprowadzano rowem aż do Zalewu Szczecińskiego. Odwodnienie torfowisk spowodowało także utratę wody przez Zerninsee - jezioro znacznie zmniejszyło swoją powierzchnię, wypłyciło się, zamuliło. Później rozpoczęto wydobywanie torfu - służył on do celów leczniczych i jako opał.

Sytuacja ulega zmianie w 1916 roku, kiedy to ze względu na rzadko występujące gatunki ptaków, objęto ten teren ochroną. W 1922 roku tereny Zerninsee i Swinemoor oficjalnie ogłoszono rezerwatem ptaków. Część terenu stopniowo się zalesia, tworzą się łąki. Jednak w latach 1936-38 ponownie przystąpiono do intensywnego odwadniania tych terenów, aby uzyskać tereny uprawne mające wyżywić tutejszych mieszkańców podczas planowanych działań wojennych. W tym czasie powstaje szeroki Torfgraben - rów torfowy, którym wody ze zmeliorowanych terenów są odprowadzane do Zalewu. Zaczęto też wydobywanie żwiru na terenie byłego rezerwatu. Po wojnie jezioro istniało w szczątkowj postaci, niewielkie, zamulone. Gdy w 1960 roku zaczęto kopać wokół niego kolejny rów melioracyjny, doprowadzono prawie całkiem do jego wyschnięcia. Dopiero w 1995 roku obszar 375 hektarów obejmujący Swinemoor i Zerninsee ustanowiono rezerwatem przyrody. Podjęto liczne prace mające na celu przywrócenie tych terenów do stabilizacji. Odbudowano system pompowni, które mają utrzymać wyższy poziom wód, zatrzymać odwadniania tych terenów. Na efekty nie trzeba było długo czekać - już obecnie jezioro zaczęło na nowo się tworzyć, Swinemoor odżywać.

W grudniu 2013 roku rozpoczęto prace rewitalizacyjne Swinemoor, która mają zostać zakończone w październiku 2014 roku.

Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.   luty 2014
Swinemoor.  Nowa droga wykonana w ramach rewitalizacji.   luty 2014
Zerninsee.   luty 2014
Zerninsee.   luty 2014
Zerninsee.   Pierwszy lokator.   luty 2014POWRÓT:                  STRONA GŁÓWNA