ULRICHSHORSTUlrichshorst został założony w 1774 roku przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego.  Osiedlił tutaj 30 rodzin, które miały pracować przy budowie systemu melioracyjnego mającego na celu osuszenie bagien Thurbruch w celu uzyskania nowych pól uprawnych oraz łąk.  Miejscowość zostało dość mocno zniszczona podczas pożaru w 1897 roku.

Ulrichshorst leży we wschodniej części wyspy Uznam, ciągnąc się kilkaset metrów kierunku północno-zachodnim od drogi L265, łączącej Korswandt z Zirchow.  Cała zabudowa to stare zabytkowe domu, sporo z nich kryta strzechą.  Można jeszcze spotkać fragmenty kamiennych murów z XVIII wieku, z czasów powstania wioski.  W ostatnich latach wybudowano kilka nowych domów.   Wieś posiada jedną drogę, prawie wszystkie domy są usytuowane tylko po jednej jej stronie.  Spokojna, cicha wieś, przed domami ładne i urozmaicone ogródki.  Ulrichshorst leży na terenie Thurbruch - największego bagniska na terenie północno-wschodnich Niemiec.  Liczne rowy melioracyjne budowane przez prawie 250 lat pozwoliły częściowo je osuszyć na tyle, że tereny Thurbruch wykorzystywane sa jako pastwiska dla zwierząt i miejsce pozyskiwania surowca na siano i pasze.  Około 700 metrów od wioski znajduje się jezioro Gothen - jest ono jednak niedostępne ze względu na bagna; Gothensee jest objęte ścisłą ochroną.

Wioskę zamieszkuje około 240 mieszkańców.
Najbliższe miejscowości: - Korswandt - 1,6 km - Zirchow - 2,9 km - Reetzow - 4,3 km

Dojazd rowerem ze Świnoujścia:

- przejście graniczne ul. Grunwaldzka - Korswandt - Ulrichshorst   [ 10,4 kilometra ]

- ul. Rycerska - ujęcie wody - Korswandt - Ulrichshorst   [ 7,6 kilometra ]

- przejście graniczne ul. Grunwaldzka - Garz - Zirchow - Ulrichshorst   [ 12,1 kilometra ]

- przejście graniczne ul. Wojska Polskiego - Ahlbeck - Korswandt - Ulrichshorst   [ 12,1 kilometra ]

POWRÓT:                  STRONA GŁÓWNA