THURBRUCH
Thurbruch [ bagno tura ] położone jest we wschodniej części wyspy Uznam.  Zajmuje powierzchnię 16 hektarów pomiędzy miejscowościami: Bansin , Gothen, Korswandt, Ulrichshorst, Zirchow, Kutzow, Görke, Kachlin, Katschow, Labömitz i Reetzow.  Na terenie bagniska leżą dwa jeziora: Kachliner See i Gothensee.

Nazwa Thurbruch [ bagna tura ] powstała od faktu, że w 1360 roku na tych terenach książę Wartislav V zabił ostatniego tura żyjącego na Uznamie.  Pierwsze zapiski wspominające o Thurbruch pochodzą z roku 1421.   W 1750 roku, na rozkaz króla Prus Fryderyka II rozpoczęto prace osuszania bagien poprzez kopanie systemu rowów melioracyjnych.   Pracami kierował mistrz Knüppel z Anklam. Prace rozpoczął od odprowadzenia wody z Kachliner See poprzez rów do wolgastsee i dalej do wód Zalewu Szczecińskiego.

W 1774 roku założono kolonię Ulrichshorst, gdzie zamieszkało 30 osadników, którzy pracowali przy pracach na bagnie.  Osuszenie tych terenów miało na celu pozyskanie nowych pastwisk dla bydło oraz nowych pól uprawnych.  W 1772 roku zakończono prace przy największej budowli - rowie łączącym jezioro Kachlin z jeziorem Gothen.  Rów istnieje do dnia dzisiejszego [ tak, jak i cały system melioracyjny ].  Ma 2650 metrów długości, jego szerokość dochodzi miejscami do 10 metrów.   W 1819 roku zakończono kolejną wielką inwestycję - wykopano kanał łączący jezioro Gothen z Bałtykiem. Kanał na cześć jego budowniczego [ Sacka ] nazwano Sackkanal.   W latach suszy, około 1860 roku, wypompowano całą wodę z Gothensee i teren zamieniono w łąki. W tym czasie powstały wały, które do dzisiaj przecinają jezioro.  Po kilku latach jezioro z powrotem wypełniono wodą. Na początku XIX wieku ponownie podjęto prace usprawniające odprowadzenie wód z pól i łąk.  Zbudowano zapory i przepompownie wody [ wiatrowe i parowe ].  Na początku XX wieku wybudowano kolejne trzy pompownie wiatrowe.  Do dzisiaj można podziwiać pompownię koło Kachlin.  Od 1968 roku poziom wód w rowach utrzymywany jest za pomocą pomp zasilanych energią elektryczną.

Bagnisko było też źródłem pozyskiwania torfu - głównie jako paliwo. Podczas wierceń stwierdzono, że warstwa torfu ma 8 metrów grubości.  Szczególnie po II wojnie światowej, gdy ze względu na brak innego paliwa, mieszkania ogrzewano torfem.   W ciągu 160 lat wydobyto z Thurbruch 200 tysięcy metrów sześciennych torfu.  System ekologiczny bagniska długo pozostawał nienaruszony.  Dopiero w latach sześćdzieiątych ubiegłego wieku, na skutek stosowania nawozów sztucznych i rabunkowej eksploatacji doszło do częściowego rozkładu pokładów torfu.  To spowodowało obniżenie terenu o 80-90 centymetrów.   Spadła również ilość gatunków flory i faunu występujących na Thurbruch.  Spływające do jeziora Gothen resztki nawozów i odprowadzane tam ścieki doprowadziły w 1980 roku do załamanie ekosystemu jeziora.  Obecnie Thurbruch i Gothensee objęte są ochroną.

Panoramę Thurbruch można podziwiać z punktu widokowego na wzgórzu Kückelsberg.

Thurbruch - bagnisko w okolicach Ulrichshorst.  2008
Okolice Ulrichshorst.  2008
Bagno przy przejściu granicznym Świnoujscie-Garz.  2009
Thurbruch.  Rowy melioracyjne.   2010
Thurbruch - wypas bydła na osuszonych łąkach.  2010
Łąki.
Sianokosy na Thurbruch.   2010
Thurbruch.  Rów melioracyjny.   2010

Rów uchodzący do Bałtyku w pobliżu Ahlbeck.  Wybudowany w 1772 roku pod nadzorem mistrza budownictwa wodnego Brenkenhaffa.
Thurbruch w okolicach Kachlin.   20107POWRÓT:                  STRONA GŁÓWNA