SACKKANAL
Nazwa Sackkanal pochodzi od nazwiska Johanna Augusta Sacka, naczelnego prezydenta rządu pomorskiego.   Sack podjął dezycje o budowie w latach 1817/18 kanału, który połączy Gothensee z Morzem Bałtyckim.  Przedsięwzięcie to miało zapewnić odpływ wód z jeziora Gothen, a co za tym idzie, usprawnić odwodnienie terenów bagnistych leżących w Thurbruch i jego obrzeżach.  Istniejący, naturalny odpływ z Gothensee był niewystarczający.  Z biegiem czasu, na skutek zapiaszczenia dna kanału, przy wysokim stanie wód Bałtyku dochodziło do podtopień terenu.  W 1924 roku powstało Towarzystwo na rzecz polepszenia ziemi na Thurbruch.  Przperowadzone badania i prace wskazały, że bez sztucznego odprowadzenia wody nie da się odwodnić Thurbruch.   Dużym nakładem kosztów i sił wybudowano w 1936 roku przepompownie w Kachlin i Labömitz.  W latach 50-tych ubiegłego wieku zintensyfikowano wykorzystanie terenów zielonych i zaszła potrzeba nowych prac mających na celu odprowadzenie z nich nadmiaru wody.   Na przestrzeni lat 1965-69 powstały poldery z elektrycznie napędzanymi pompami w Kachlin, Labömitz, Gothen i Korswandt.  Projekt [ z 1968 roku ] przewidywał wybudowanie na Sackkanal dużą przepompownię, jednak nie zrealizowano tego zadania, wykonano tylko prowizoryczne prace poprawiające nieco odprowadzenie tą drogą wód do Bałtyku.

Dopiero w latach 1996-1998 wykonano znaczną modernizację istniejącego kanału.  Sackkanal został opróżniony, pogłębiony, brzegi częściowo wzmocnione elementami betonowymi.  Wybudowano nową przepompownię wyposażoną w dwie pompy o wydajności 2300 litrów na sekundę każda, sterowane automatycznie.  Pompy odprowadzają wodę do Bałtyku podziemną rurą o średnicy 1,8 metra.

Sackkanal ma długość około 1,5 kilometra.  Zaczyna się przy jeziorze Gothen na przedmieściach Heringsdorf, a kończy przy przepompowni, która znajduje się w odległości około 60 metrów od jeziora Schloon na wschodnich obrzeżach Bansin.

Sackkanal.   2012POWRÓT:                  STRONA GŁÓWNA