ROPA   NAFTOWA   NA   GNITZNa Półwyspie Gnitz znajdują się największe na terenie byłej NRD złoża ropy naftowej.  Spółka Erdgas Erdöl GmbH 15 listopada 1965 zakończyła budowę pierwszego odwiertu "Görmitz-1".  Ogółem na terenie złóż wykonano 24 odwierty.  Eksploatację rozpoczęto 20 marca 1966 roku.   Ropa wydobywana jest z głębokości ponad 2300 metrów.   W latach sześćdziesiątych XX wieku wydobywano rocznie do 220 000 ton ropy.   Rekordowe dzienne wydobycie to 1000 ton w 1969 roku.  W ostatnich latach systematycznie ograniczano produkcję i wyłączano z pracy poszczególne odwierty.   W roku 2005 produkcja spadła do około 8000 ton w ciągu roku i utrzymywana jest na tym poziomie.  Czynnych jest 8 odwiertów.   Główna baza nafciarzy znajduje się w Neuendorf

Okolice Neuendorf.  Szyb i popmpa wydobywająca ropę naftową.   2010
Okolice Neuendorf.  Szyb i popmpa wydobywająca ropę naftową.  2010
Okolice Neuendorf.  Płonąca pochodnia - spalanie gazu ziemnego.  2010
Neuendorf.  Baza nafciarzy.   2010
Neuendorf.  Baza nafciarzy.  2010
Neuendorf.  Baza nafciarzy.  2010
Neuendorf.  Baza nafciarzy.  2010


POWRÓT