Otto   Niemeyer-Holstein   

Otto Niemeyer urodził się 11 maja 1896 w Kilonii jako piąte dziecko eksperta prawa międzynarodowego Theodore oraz Johanny.  W latach 1902-14 uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum.   W czasie działań wojennych w latach 1914-16 pracuje w Szlezwig jako wolontariusz.  Zostaje ranny, trafia do szpitala.  Podczas rekowalescencji, przebywając w Szwajcarii, zaczyna malować i rysować.   W 1917 roku dodaje do swego nazwiska drugi człon - Holstein, aby uwidocznić swoje pochodzenie geograficzne.  Odtąd swoje obrazy i rysunki podpisuje ONH.  W 1920 roku żeni się Herthą Langwara, rok później rodzi się syn Peter.   Pierwsze swoje prace wystawia w 1922 roku w Hamburgu, później przychodzą inne wystawy, w tym już samodzielne.  Małżeństwo z Herthą trwa tylko do 1925 roku.  Przenosi się do Berlina.  Rok 1927 to rok zawarcia kolejnego małżeństwa - z dr Anneliese Schmidt.  Po dziewięciu latach na świat przychodzi syn - Günter.   Od 1933 roku Otto Niemeyer-Holstein zamieszkuje w okresie letnim, a od roku 1939 na stałe w swej posiadłości pomiędzy Koserow a Zempin.  Zakupił tutaj nieużytki w najwęższym miejscu wyspy pomiędzy Achterwasser a Bałtykiem i stopniowo je zagospodarowuje.  Posiadłość nazywa Lüttenort.   Tworzy tu liczne obrazy, rzeźby.   W 1943 roku zostaje wcielony do wojska jako zawiadowca stacji.   Po wojnie od 1948 roku zaczyna liczne podróże po Europie, zaczyna wystawiać swoje dzieła.  Po roku 1958 zainteresował się drzeworytem, akwafortą i litografią.  W dniu 7 października 1964 zostaje profesorem, a w 1969 roku. członkiem Akademii Sztuk Pięknych NRD, pomimo, że był w konflikcie z rządem NRD, za swe krytyczne stanowisko wobec stłumieniu Praskiej Wiosny w Czechosłowacji w 1968 roku.   W 1971 roku doznaje ataku serca .  W 1975 roku kupuje stary wiatrak w Benz, gdzie powstaje miejsce spotkań młodych artystów.  Zmarł 20 lutego 1984 roku w swej posiadłości Lüttenort.  Spoczął na cmentarzu w Benz.   Wkrótce obok pochowano jego żonę Anneliese, która zmarła 5 października tego samego roku.

Miejsce twórczości artysty - Lüttenort - jest udostępnione dla zwiedzających od 2001 roku.  Zachowano i odtworzono wygląd posiadłości taki, jak za życia twórcy.  Zwiedzać można od godziny 10 do 18 [ latem ] lub 16 [zimą ].   Zwiedzanie pracowni i domu malarza odbywa się tylko z przewodnikiem o godzinie 11.00, 12.00, 14.00 i [ latem ] o 15.00.   Jednorazowa ilość osób to maksimum 15.   Miejsce w grupach można rezerwować przez internet.   Wstęp do ogrodu kosztuje 1,50 euro a do ogrodu i galerii 4 euro [ ulgowy 2,00 ].  W każdą pierwszą niedzielę miesiąca ceny biletów są obniżane, a uczniowie i studenci mają wstęp wolny.  Powyższe dane dotyczą roku 2011.Oficjalna strona Lüttenort [ muzeum-atelier Niemeyera-Holsteina ]

Dzieła Niemeyera-Holsteina- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Zjazd ze ścieżki rowerowej Koserow-Zempin do Lüttenort.   2012
Lüttenort.   Chcesz zobaczyć ? - Płać.   2012
"Tylne" wejście do Lüttenort - od strony Damerow.   2012
"Nowa Galeria".   2012
Lüttenort.  Ogród.   2012
Lüttenort.  Ogród.   2012
Lüttenort.  Ogród.   2012
Lüttenort.  Ogród.   2012
Lüttenort.  Achterwasser.   2013
Grób Otto Niemeyera i jego żony Anneliese na cmentarzu w Benz.   2011
Grób Otto Niemeyera i jego żony Anneliese na cmentarzu w Benz.   2011
Grób Otto Niemeyera i jego żony Anneliese na cmentarzu w Benz.   2011
POWRÓT:       Strona główna