Jezioro Wocknin   [ Wockninsee ]


Jezioro Wocknin [ Wokninsee ] położone jest na terenie leśnym około 1,2 kilometra na wschód od Ückeritz, 600 metrów od Bałtyku.  Powstało przed oddzielenie lądem małej zatoczki Morza Bałtyckiego.   Kiedyś obszar jeziora wynosił około 50 hektarów [ 5 kilometrów kwadratowych ], obecnie są to dwa sąsiadujące akweny o powierzchni 10,8 i 6,4 hektara.  Pierwotna głębokość jeziora wynosiła 15 metrów - obecnie waha się na poziomie 1-2 metry, reszta niecki wypełniona jest warstwami błota.  W 1958 roku wokół jeziora Wocknin utworzono 49,5 hektarowy rezerwat w celu ochrony zamulonego jeziora oraz zwierząt tam żyjących.  Można tu spotkać żółwia błotnego, jezioro jest miejscem tarła między innymi traszki.   Lęgowiska mają tu perkozy, żurawie, szare gęsi.  Na terenie rezerwatu jest ścieżka dydaktyczna zaczynająca się na campingu w Ückeritz.  Jezioro zarośnięte jest szeroką warstwą sitowia, dlatego w celu jego obserwacji zbudowano platformę obserwacyjną.  W pobliżu Wockninsee, na terenie rezerwatu rosną stare drzewa.   Między innymi jest ponad 400-letni dąb o obwodzie 4,10 metra.  Drzewa są pozostałością Hütewald - dawnego lasu, w którym kiedyś wypasano zwierzęta.   Niektóre drzewa mają ciekawe, powyginane kształty - są to pozostałości szkód, jakie uczyniły zwierzęta, gdy drzewa były jeszcze młode.


POWRÓT:                  STRONA GŁÓWNA